faantasmic:

favourite disney/pixar quotes → (7/∞)

pocahontas (1995)

Aug 22nd -  370 notes -   via 
■ #Pocahontas  
Aug 22nd -  668 notes -   via 
■ #Pocahontas  
Aug 22nd -  118 notes -   via 
■ #Pocahontas  

kingkristoffs:

petitetiaras’ Couples Challenge: Day Two
  ↳ Favorite Gentleman: Hercules

Aug 22nd -  1069 notes -   via 
■ #hercules  
Aug 22nd -  151 notes -   via 
■ #hercules  

evil-queen-elsa:

30 Days Challenge
↳ Day #14: Your favorite classic
Aug 21st -  49 notes -   via 
Aug 21st -  131 notes -   via 
Aug 21st -  168 notes -   via 
■ #Aladdin  
Aug 21st -  1224 notes -   via 
■ #Pocahontas  
The Sword in the Stone (1963)
Aug 21st -  160 notes -   via 
© JASONDILAURENTS